om ayurveda

"Because we cant scrub our inner body, we need to learn a few skills how to cleanse our tissues, organs and mind. This is the art of Ayurveda". Sebastian Pole 

Harmoni mellan kropp, sinne, själ och miljö är grunden till ett lyckligt och hälsosamt liv. Ayurveda som är en naturligt läkande konst har sina rötter i forna Indien. På samma sätt som våra fingeravtryck så utgår ayurvedan ifrån att var och en av oss har ett unikt mönster med tre olika biologiska energier, eller doshor, som formar vår karaktär och kroppstyp. De tre typerna kallas för vata (luft & rymd), pitta (eld) och kapha (jord och vatten) som härstammar från de fem elementen. Allt vi tar in genom våra fem sinnen påverkar oss och kan ofta få oss ur balans. Beroende på din dosha eller obalanserande dosha kan du dra nytta av olika behandlingar, träning, mat och ljud för att bibehålla din emotionella och kroppsliga balans. Ayurveda som är läran om allt levande ger dig praktiska verktyg för att leva ett liv i balans. Detta är den naturligt läkande läran som har praktiserats i Indien över 5000 år. Den betraktas som världens äldsta läkekonst och kan lika gärna beskrivas som en livskunskap. Den är även helt religiöst obunden. Målet inom ayurveda är att optimera vår balans och därmed vår hälsa genom naturligt läkande. Obalans och sjukdom behandlas med hänsyn tagen till personens unika kroppstyp, personlighetstyp och utveckling. Ayurveda menar att vår hälsa och vårt välbefinnande påverkas av vår omgivning, våra relationer, vår kropp, vårt sinne, våra tankar och vårt medvetande. Ayurveda syftar till att bistå oss i vår balans i relation till oss själva och en harmonisk, empatisk relation till livet i sin helhet. Om vi är medvetna om vår unika personlighet och kroppstyp, dosha, är det möjligt för oss att välja sunda val i vår vardag som minskar och eliminerar orsaker till obalans. 

Läs mer om din personlighet-kroppstyp, doshor, under VATA, PITTA, KAPHA flikarna. Tänk dock på att människan har alla tre doshorna inom sig och att vi ofta har två doshor som är dominanta. Totalt finns det tio olika personlighet-kroppstyper, doshor, enligt Ayurveda med kombinationen som vata-pitta, vata-kapha, kapha-pitta osv.

Läs även mer under de FEM ELEMENTEN för att förstå hur vi påverkas av dessa.