de fem elementen

Allt som existerar består enligt ayurveda av olika kombinationer av de fem elementen rymd, luft, eld, vatten och jord. Dessa kan enkelt översättas till fysikens begrepp. Rymd = Vakuum, Luft = Gas, Eld = Strålning, Vatten = Vätska, Jord = Massa. Man kan då se att det är samma sätt som i västvärlden förklarat jorden & universums beståndsdelar. Det ger större förståelse kring de egenskaper varje element har genom att använda de mer poetiska orden rymd, luft, eld, vatten och jord.

  • Rymd = ihålligt, lätt och tomt.
  • Luft = flyktigt, lätt och föränderligt.
  • Eld = varmt, hett och förbränner.
  • Vatten = fylligt, vätskande och tvättar rent.
  • Jord = kompakt, stilla och stabilt. 

Vi kan oftast inte se elementen men de har olika egenskaper som vi kan upptäcka runt omkring oss. En yta kan vara antingen sträv eller slät, en väderlek är kall eller varm och ett material kan vara antingen fast eller i flytande form. Eftersom allt består av dessa fem element i olika sammansättningar består också vi människor av dem. Det unika med den ayurvediska filosofin är att man uppmärksammar att dessa fem element bildar tre energier.  De visa männen och kvinnorna som först beskrev världen med hjälp av ayurveda kombinerade de fem elementen två och två i tre olika energier. Dessa energier är inte statiska som elementen utan rörliga. De styr tillväxt och nedbrytning i alla fysiologiska och psykologiska processer i allt levande. En individs egenskaper, oavsett om det är en människa, ett djur eller ett träd, kan beskrivas utifrån dessa tre rörliga krafter, som kallas doshor. Allt som existerar kan beskrivas med hjälp av en eller två doshor eller i sällsynta fall av tre doshor. Doshorna motsvarar i grova drag tre olika personlighet-kroppstyper. De tre doshorna råder dessutom över olika funktioner i kroppen och psyket. 

På sanskrit, det språk som används inom ayurveda, benämns doshorna vata (luft och rymd), pitta (eld), kapha (jord och vatten). 

Läs mer under VATA, PITTAKAPHA flikarna för att lära dig mer om respektive dosha.