KAPHA
Kaphas kvaliteér: Tung, långsam, stabil, kall, mjuk och oljig.

En kaphadominerad person är till sin natur tålmodig, omhändertagande och stabil. Kapha ansvarar även för den villkorslösa kärleken. 


Kroppsliga egenskaper
Kapha personer är starka och kraftigare byggda samt har en utmärkt uthållighet. De har stora mjuka ögon, strålande hy och tjockt hår. Kaphadominerade personer sover ofta djupt och har en regelbunden matsmältning. Men när Kapha ökar för mycket i kroppen följer en viktuppgång och vätskeansamlingar. Vid obalans blir de lätt överviktiga, sover alldeles för mycket och lider av allergier, nedstämdhet eller mycket slem från luftvägarna. 

Emotionella egenskaper
Kapha är naturligt omtänksamma och lugna. De har en medfödd egenskap av att njuta av livet och tycker om rutiner. Vid balans är en kapha tålmodig, lojal, stark och stöttande. Personer med för mycket kapha har en tendens till att hålla hårt i saker, arbete och relationer långt efter att de inte längre fyller sin funktion. En kapha i obalans har ett motstånd till förändringar och är väldigt envisa. I stressade situationer skulle en kapha säga "Jag vill inte ta tag i det".