VATA
Vatas kvaliteér: Kall, lätt, torr, oregelbunden, rörlig, snabb, flexibel.

Om vata är mest dominant i dig är rörelse och förändringar naturligt för dig. Du kommer alltid att vara på väg någonstans med ett energiskt och kreativt sinne. Så länge vata är i balans kommer du att känna dig livlig och entusiatisk.  

Kroppsliga egenskaper
De som har vata som sin dominanta dosha har vanligtvis en smal, lätt kroppsform och suverän smidighet. Vatadominerande personer har vanligtvis torr hy och torrt hår samt kalla händer och fötter.  Deras energi varierar och de kan plötsligt känna sig väldigt trötta.  De sover oftast lätt och deras matsmältning kan vara känslig. När vata doshan hamnar i obalans visar det sig i kroppen som viktnedgång, förstoppning, gaser, stelhet & smärta i leder, svaghet och trötthet. 

Emotionella egenskaper
Vata personer älskar spänning och nya upplevelser. De har lätt för att släppa taget om saker och ting. När de är i balans är de energiska, kreativa och flexibla. Vata personen tar även initiativ och för livliga samtal. Vid obalans är de benägna till oro, ångest och obeslutsamhet samt lider ofta av sömnsvårigeheter. När de känner sig  stressade kan deras respons vara till en fråga  "Jag vet inte".